Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Tο απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν πρώτιστη μέριμνα για την εταιρεία μας. Η παρούσα πολιτική προστασίας έχει ως βάση της την νόμιμη και προσήκουσα χρήση των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας βασίζεται στην γνώση των ειδικότερων προβλέψεων της πολιτικής προστασίας, ώστε το περιβάλλον περιήγησης να είναι ασφαλές για κάθε χρήστη. Για τις τροποποιήσεις στις οποίες υπόκειται η πολιτική προστασίας δημοσιεύουμε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα προς ενημέρωση και αποδοχή της νέας πολιτικής προστασίας.

Η παρούσα πολιτική προστασίας αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν κατά τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας μας μέσω της ιστοσελίδας. Δια της παρούσας λαμβάνετε γνώση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουμε, ώστε η επεξεργασία να είναι σύμφωνη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε κάθε χρήστη που επισκέπτεται την ιστοσελίδα της εταιρείας ή πραγματοποιεί κάποια αγορά από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ζητούνται κάποιες πληροφορίες που έχουν άμεση σχέση με Προσωπικά Δεδομένα. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες τυγχάνουν αυτόματης επεξεργασίας και γνωστοποιούνται στην αρμόδια Αρχή. Σύμφωνα με αυτήν, η εταιρεία «REDCLOUD ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής αναφερόμενη ως REDCLOUD ή εταιρεία), είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997, στην οποία ανήκει η παρούσα ιστοσελίδα για την εκπλήρωση των σκοπών της.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Από τον εκάστοτε χρήστη ζητούνται κάποιες πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, επάγγελμα ή ιδιότητα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό και κινητό τηλέφωνο κ.λπ.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν μόνον τα απολύτως απαραίτητα κάθε φορά προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε. Σας επισημαίνουμε πως ορισμένα πεδία είναι υποχρεωτικά, δεδομένου ότι πρόκειται για δεδομένα που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να παρέχουμε την υπηρεσία ή να σας δώσουμε πρόσβαση στη συγκεκριμένη λειτουργία. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι εάν αποφασίσετε να μην μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ως πελάτης ή να μην μπορείτε να απολαύσετε αυτές τις υπηρεσίες ή λειτουργίες. Η παροχή οποιασδήποτε προσωπικής σας πληροφορίας δεν είναι απαραίτητη για την απλή περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Τα οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία δίνονται στην RED CLOUD με την συγκατάθεση του χρήστη ο οποίος λαμβάνει γνώση ότι αυτά μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006.

Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εγκυρότητα-γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που καθιστά γνωστά στην εταιρεία μας. Επιπρόσθετα, η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τις ανάγκες της συναλλαγής έχει τη συναίνεση και την αποδοχή του. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους έχει συναινέσει ο χρήστης.

ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται οπουδήποτε στην παρούσα ιστοσελίδα, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές της RED CLOUD με τους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπού της, την επικοινωνία μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο η χρήση τους από τις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την RED CLOUD επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Η εταιρεία μας δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα εκτός εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς, ενώ αυτά θα ζητηθούν εφόσον ο χρήστης θελήσει να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού μας τόπου και συγκεκριμένα να πραγματοποιήσει online παραγγελίες. Η εταιρεία δεν τηρεί, ούτε επεξεργάζεται άλλα στοιχεία δεδομένων και σε αυτά δεν περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα, όπως αυτά απαριθμούνται στο άρθρο 2 στοιχείο β’ του Ν. 2472 /1997.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤ

Ο χρήστης διατηρεί στο ακέραιο, χωρίς χρονικούς ή άλλους περιορισμούς, το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, με σκοπό να διορθώσει, να διαγράψει ή να προβάλει αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η RED CLOUD προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας της καθώς και σε όσους πραγματοποιούν αγορές στο ηλεκτρονικό της κατάστημα να επιλέγουν, εφόσον επιθυμούν, να λαμβάνουν ενημερώσεις για νέα προϊόντα, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, προσφορές, εκπτώσεις κ.ά. μέσω της αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletters) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Σε περίπτωση συναίνεσης του χρήστη στην αποστολή ενημερώσεων, η εταιρεία μας δηλώνει πως δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SKROUTZ

Η εταιρία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, η οποία λειτουργεί με cookies. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz στατιστικά χρήσης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στο τέλος της οποίας μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον έχετε οδηγηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω του Skroutz.gr και πραγματοποιήσετε σε εμάς αγορά, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz δεδομένα που αφορούν στη συγκεκριμένη αγορά σας, στο πλαίσιο της εμπορικής συνεργασίας μας με το Skroutz και της χρήσης από εσάς των υπηρεσιών Skroutz. Η κοινοποίηση από εμάς των δεδομένων αυτών γίνεται μέσω cookie και είναι απαραίτητη για την οικονομική εκκαθάριση αυτής της εμπορικής συνεργασίας, της οποίας τυχόν κάνατε χρήση. Λόγω της αναγκαιότητας αυτής, η νομοθεσία μας επιτρέπει να μην ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση αυτών των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Description
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare
0
0